Chương trình số 4 Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và phong cách ứng xử văn hóa của người dân thành phố Ninh Bình, giai đoạn 2015 - 2020
Số ký hiệu văn bản 08-CTr/TU
Ngày ban hành 10/03/2016
Ngày hiệu lực 10/03/2016
Trích yếu nội dung Chương trình số 4 Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và phong cách ứng xử văn hóa của người dân thành phố Ninh Bình, giai đoạn 2015 - 2020
Hình thức văn bản chương trình
Lĩnh vực chỉ đạo
Người ký duyệt Lê Hữu Quý
Tài liệu đính kèm 08.pdf