Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ tài chính
Số ký hiệu văn bản 37/2017/TT-BTC
Ngày ban hành 27/04/2017
Ngày hiệu lực 27/04/2017
Trích yếu nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ tài chính
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm thong-tu-37_2017_tt-btc.doc