BÀI TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 49 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2024)

         Cách đây 49 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực, tài năng và trí tuệ để hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa - Con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã lựa chọn.

Description: anh tin bai

          Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; Đây là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc ta. Quân và dân ta đánh thắng đước kẻ thù lớn mạnh, sừng sỏ và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất đất nước; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; Đây cũng là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

          Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, các thế hệ cha ông đã chiến đấu kiên cường, hy sinh anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, vào tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta.

          Mỗi người dân Việt Nam chúng ta nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

          Hòa chung với không khí vui tươi phấn khởi chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước, trong những ngày này cả nước cũng đang hân hoan hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động 01/5 Bất diệt. Đây cũng là dịp để giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước ôn lại truyền thống đấu tranh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của mình và có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng đợi sống văn hóa, tiếp tục chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường, từng bước xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, tiến tới hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong nhân dân.
                      Description: anh tin bai

         Chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 138 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu  là dịp thiết thực cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025, các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
         Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lưu Phương sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó nhằm thúc đẩy toàn diện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng cả nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế./.

  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập