Hội nghị toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ Năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

         Thực hiện Kế hoạch số 80 – KH/TU ngày 14/7/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong 2 ngày 21 và 22/7, Đảng bộ xã Lưu Phương đã tổ chức điểm cầu trực tuyến Nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt 4 nghị quyết quan trọng, đó là: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

    Thông qua Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhằm giúp cấp ủy, chính quyền MTTQ, tổ chức chính trị xã hội các cấp và từng cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị để thực hiện Nghị quyết có hiệu quả; tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của các nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệnh lạc. Nỗ lực hành động đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

          Cũng nhân dịp này Đảng bộ xã Lưu Phương đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 14 đảng viên đợt 3/2 và đợt19/5. Trong đó, có 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập