Đảng bộ xã Lưu Phương học tập, quán triệt một số nghị quyết, văn bản qua cầu truyền hình

Sáng ngày 19/10, tại nhà văn hóa xã, đông đủ đảng viên trong toàn đảng bộ đã dự hội nghị học tập, quán triệt một số nghị quyết, văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thanh huyện. Điểm cầu xã Lưu Phương có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể và các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ.

Quang cảnh hội nghị

          Trong hội nghị, các đồng chí Đảng viên đã được tiếp thu, truyền tải 6 nội dung. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Kim Sơn Đinh Việt Dũng đã quán triệt Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 26/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững vùng kinh tế ven biển huyện Kim Sơn giai đoạn 2022-2030.

          Đồng chí Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Hải quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

          Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kim Sơn Bùi Xuân Diệu quán triệt Thông báo Kết luận số 16-TB/TW ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo số 20-TB/TW ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTWngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

          Đồng chí Ngô Văn Tuyến, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ.

          Đồng chí Trần Viễn, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026; Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 Bộ Chính trị về quản lý biên chế; Quyết định số 71-QĐ/TW ngày 18/7/2022 về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.

          Đồng chí Vũ Văn Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Việt Dũng, TVTU, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kim Sơn khẳng định: Việc học tập, quán triệt, nghiên cứu các chủ trương của Đảng luôn được Huyện ủy Kim Sơn quan tâm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cần thực hiện thường xuyên, liên tục.

          Thông qua hội nghị học tập, quán triệt này, các báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện đã truyền đạt nhiều nội dung, nhiều vấn đề mới và liên hệ với thực tiễn ở địa phương. Qua đó giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên hiểu đúng, hiểu sâu về ý nghĩa, tinh thần của các nghị quyết, văn bản của Trung ương, của tỉnh.

 

  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 193
  • Trong tuần: 1 610
  • Tất cả: 71962
Đăng nhập