Xã Lưu Phương tập trung tuyên truyền trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Trong những năm qua, xã Lưu Phương đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

       Xác định cải cách hành chính là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước, có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, UBND xã Lưu Phương đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

           Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên hệ thống truyền thanh, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước của Chính phủ, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để công dân trên địa bàn nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời giám sát việc thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức tại UBND xã. Cùng với công tác tuyên truyền, việc cải cách thể chế đã được UBND xã xây dựng và ban hành các quy định, quy chế hoạt động của cơ quan chuyên môn. Công tác rà soát các loại văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được UBND xã chỉ đạo thực hiện sát với tình hình thực tế ở địa phương.

          Đặc biệt, thực hiện Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện về đơn giản hóa thủ tục hành chính, UBND xã Lưu Phương đã xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức rà soát được nhiều thủ tục ở cấp xã. Việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được chỉ đạo triển khai nhanh chóng, đồng bộ đến tận khu dân cư. Đến nay, tại UBND xã đã thực hiện có hiệu quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, trong đó quy định cụ thể về các loại công việc được áp dụng giải quyết tại cấp xã. Tại đây, tất cả các loại hồ sơ, thủ tục hành chính đều được công khai minh bạch về quy trình, thời gian giải quyết, phí, lệ phí, phiếu giao nhận, phiếu báo xử lý chậm. 

           Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “ một cửa liên thông”, công tác tuyên truyền là vô cùng quan trọng để cán bộ và nhân dân thông suốt thực hiện. Cùng với đó, phòng làm việc, cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải được bố trí tại những vị trí thuận tiện, trang bị máy vi tính... theo quy định, đồng thời được niêm yết công khai, đầy đủ các trình tự thủ tục, thời gian, phí, lệ phí để công dân biết. Với cách làm đó, các loại giấy tờ, hồ sơ đưa đến đều được cán bộ, công chức, nhân viên bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” nhanh chóng tiếp nhận, thực hiện việc phân loại, thẩm định hồ sơ theo đúng quy định để chuyển đến các bộ phận chuyên môn giải quyết”. 

         Thời gian tới, UBND xã Lưu Phương tiếp tục chỉ đạo các công chức chuyên môn trực thuộc tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để người dân tiếp cận nền hành chính công hiện đại, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển, nhất là trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đồng thời đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “ một cửa liên thông”, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử tại cơ quan trong hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp…

         Có thể khẳng định, từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền mà công tác cải cách hành chính ở xã Lưu Phương trong thời gian qua đã có tác động tích cực, tạo chuyển biến quan trọng, làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế- xã hội; làm lành mạnh, dân chủ hóa đời sống xã hội, giảm phiền hà đối với các cơ quan, doanh nghiệp và công dân./.

 

  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập