Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính từ 10 đến 20 lần đối với các hành vi vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, vi phạm quy định về nhập ngũ

         Để phù hợp với quy luật phát triển của xã hội, nâng cao tính khả thi, tính nghiêm minh của pháp luật, ngày 06/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nghị định số 37/2022/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 22/7/2022.

          Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, trong đó:

          Trong đó, sửa đổi, bổ sung Điều 6 “Vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự”, cụ thể như sau:

          “Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng”.

          Ngoài ra, đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

          Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự; đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2.000.000 đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự (quy định cũ phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng).

          Nghị định này cũng sửa đổi, bổ sung Điều 7 “Vi phạm quy định về nhập ngũ” theo đó phạt nặng hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ như sau:

          “1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

 

          2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định.

          3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

         4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với người có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này”.

         Thực tiễn thi hành các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong những năm qua cho thấy, nhiều quy định về mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả... chưa tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra dẫn đến không bảo đảm tính giáo dục, răn đe, tình trạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực các nghị định này điều chỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy, để khắc phục những bất cập, tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc, ổn định, khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2022/NĐ-CP nêu trên sẽ góp phần củng cố tình hình an ninh trật tự xã hội và cơ bản răn đe để ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất hành vi vi phạm xảy ra./.

 

  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập