Hội nghị triển khai Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có thu nhập trung bình trên địa bàn xã Lưu Phương năm 2023

         Thực hiện kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 09/8/2022 của Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Kim Sơn về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xã định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023trên địa bàn huyện Kim Sơn. Sáng ngày 8/9/2023  tại NVH xã Lưu Phương đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có thu nhập trung bình trên địa bàn xã Lưu Phương năm 2023.

          Về dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Hồng Hải, Chủ tịch UBND xã - Trưởng ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có thu nhập trung bình trên địa bàn xã Lưu Phương năm 2023; các đồng chí trưởng các đoàn thể, thành viên ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo; Các đồng chí Bí thư, xóm trưởng 14 xóm về dự đông đủ.

          Thay mặt Ban chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Phó chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng ban chỉ đạo đã triển khai kế hoạch  rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có thu nhập trung bình trên địa bàn xã năm 2023.

          Mục đích

          - Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiểu giai đoạn 2022 - 2025 để làm căn cứ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chương trình mục tiêu, chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong năm 2024 và những năm tiếp theo trên địa bàn xã.

          NỘI DUNG, QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP

          1. Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

          Quy trình thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5, Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Phương pháp thực hiện theo quy định tại Điều 1, Văn bản hợp nhất số 1315/VBHN-BLĐTBXH ngày 13/4/2023 của Bộ Lao động – TB&XH hợp nhất Thông tư hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và biểu mẫu báo cáo.

          2. Xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình.

          Quy trình thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTG ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

          Phương pháp thực hiện theo quy định tại Điều 2, Văn bản hợp nhất số 1315/VBHN-BLĐTBXH ngày 13/4/2023 của Bộ Lao động – TB&XH hợp nhất Thông tư hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và biểu mẫu báo cáo.

          NHIỆM VỤ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

          1. Công tác chuẩn bị

          - Từ ngày 10/8 đến 01/9/2023 thực hiện các nhiệm vụ sau:

          + Tuyên truyền rộng rãi về mục đích ý nghĩa, yêu cầu của việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 tới nhân dân và các cấp chính quyền, nhất là các xóm để người dân biết, thực hiện;

          + Ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã (nếu có thay đổi về nhân sự BCĐ);

          + Xây dựng kế hoạch rà soát cấp xã.

          + Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho việc rà soát.

          2. Tổ chức rà soát, công nhận kết quả

          2.1. Thời gian rà soát: Từ ngày 08/09 đến 26/9/2023: Triển khai kế hoạch,  tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình, hoàn thành việc họp dân, niêm yết công khai, báo cáo kết quả về UBND xã.

          2.2. Tiến độ thực hiện:

          - Từ ngày 08/9 đến ngày 11/09/2023:

          Công chức LĐTBXH xã phối hợp với trưởng xóm lập danh sách hộ gia đình thuộc diện rà soát gồm:

          + Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo cần rà soát theo mẫu 1.1; danh sách hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp cần xác định mức sống trung bình theo mẫu số 1.2 do UBND xã đang quản lý tại thời điểm rà soát.

          + Các xóm tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân có nhu cầu đăng ký tham gia rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ nông nghiệp có mức sống trung bình làm giấy đề nghị theo mẫu 1.3. Trưởng xóm thu toàn bộ các hộ có nhu cầu rà soát của xóm  mình, chuyển lại cho công chức LĐTBXH để tổng hợp vào danh sách phiếu A theo từng xóm. Trên cơ sở tổng hợp danh sách toàn bộ các hộ có giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên Phiếu A, các đ/c trưởng xóm (rà soát viên) dùng phiếu A tới hộ gia đình tiến hành nhận dạng nhanh và phân loại nhanh để lọc ra những hộ có dưới 04 chỉ tiêu.

          - Từ ngày 12/9 –15/9/2023:

          + Các rà soát viên (Trưởng xóm) chấm điểm thực tế phiếu B toàn bộ hộ nghèo, cận nghèo đang quản lý của năm 2022 và các hộ gia đình có giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, cận nghèo đã qua nhận dạng nhanh phiếu A có dưới 04 chỉ số.

          + Song song với đó, tổ chức xác định thu nhập hộ gia đình theo phiếu khảo sát hộ mức sống trung bình đối với các hộ làm nông nghiệp đang quản lý và các hộ có giấy đề nghị xác định hộ có mức sống trung bình.

          + Tổng hợp kết quả chấm điểm phiếu B thực hiện phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo.

          - Từ ngày 16/09/2023 – 17/09/2023 Các xóm đồng loạt tổ chức họp dân thống nhất kết quả rà soát và báo cáo kết quả rà soát về UBND xã vào ngày 18/9/2023 để tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các xóm.

          - Từ ngày 19/9/2023 đến hết ngày 26/09/2023: Các xóm tiến hành niêm yết công khai tại nhà văn hóa các xóm và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, đồng thời phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh xã:

          + Danh sách hộ nghèo, cận nghèo được niêm yết từ ngày 19/09/2023 đến hết ngày 22/09/2023 (3 ngày làm việc).

          + Danh sách hộ có mức sống trung bình được niêm yết từ ngày 19/09/2023 đến hết ngày 26/09/2023 ( 5 ngày làm việc).

          - Rà soát viên hoàn chỉnh các loại phiếu rà soát, các biểu mẫu danh sách nộp về ban chỉ đạo xã qua công chức LĐTB&XH xã vào ngày 22/09/2023. Riêng biên bản kết thúc niêm yết nộp về ban chỉ đạo xã vào ngày 27/09/2023.

          Về dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí trưởng ban chỉ đạo - Chủ tịch UBND xã đề nghị các xóm làm tốt công tác tuyên truyền, rà soát theo đúng trình tự, tiêu chuẩn và bảng chấm điểm để có kết quả chính xác, dân chủ, công bằng giữa theo tiêu chí đa chiều, đồng thời yêu cầu các đồng chí trong ban chỉ đạo được phân công phụ trách địa bàn thường xuyên bám sát cơ sở thực hiện tốt công tác rà soát theo đúng tiêu chí đề ra. Các xóm, các thành viên BCĐ triển khai đúng quy trình, tiến độ thời gian không được xảy ra tình trạng dân phán ánh ý kiến lên BCĐ.

 

  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập