UBND xã Lưu Phương triển khai Kế hoạch lấy ý kiến cử tri về Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn giai đoạn 2023 - 2025

Chiều ngày 27/02/2024, UBND xã Lưu Phương triển khai Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 26/02/2024 của UBND huyện Kim Sơn về tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn giai đoạn 2023 - 2025. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; các đồng chí cán bộ, công chức xã; MTTQ và các đoàn thể; các đồng chí Bí thư chi bộ, xóm trưởng 14 xóm.

Theo Phương án số 02/PA-UBND ngày 01/02/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình về tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2025, xã Lưu Phương và Thị trấn Phát Diệm sẽ sáp nhập thành một đơn vị hành chính mới. Dự kiến sau khi sáp nhập, đơn vị hành chính mới lấy tên là Thị trấn Phát Diệm, có diện tích tự nhiên là 7,52km2 (đạt 53,71 % so với tiêu chuẩn), quy mô dân số là 18.863 người (đạt 235,79% so với tiêu chuẩn). Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC thị trấn Phát Diệm mới, trước mắt đặt tại Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND thị trấn Phát Diệm hiện nay.

Đ/c Nguyễn Quốc Việt - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND xã triển khai kế hoạch

Tại hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, để cử tri và Nhân dân trên địa bàn xã nắm rõ về Phương án sắp xếp và việc lấy ý kiến cử tri, đề nghị các đồng chí cán bộ, Đảng viên, các ban ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận về chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, đề nghị mỗi cử tri trong xã nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, thể hiện sự đồng nhất cao trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

1. Phạm vi lấy ý kiến cử tri: Tổ chức lấy ý kiến cử tri trên phạm vi toàn xã.

2. Việc lập danh sách cử tri để phát phiếu lấy ý kiến: UBND xã tổ chức rà soát công dân đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày phát phiếu lấy ý kiến cử tri hiện đang cư trú tại địa phương để lập vào danh sách cử tri đảm bảo nguyên tắc theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 của Chính phủ, cụ thể như sau:

          - Công dân có quyền bầu cử theo quy định tại Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (đủ 18 tuổi trở lên) được ghi tên vào danh sách cử tri để được phát phiếu lấy ý kiến việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025.

          - Trường hợp cấp có thẩm quyền tổ chức lấy ý kiến việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 đối với cùng 01 đơn vị hành chính ở cả nơi cử tri đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú thì cử tri chỉ được ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi mình đăng ký thường trú.

          - Cử tri nếu ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri do UBND cấp xã nơi đó lập đến trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền quyết định việc tổ chức lấy ý kiến cử tri 24 giờ thì đến UBND cấp xã xuất trình hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam tại UBND cấp xã nơi mình đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú để được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát phiếu lấy ý kiến cử tri.

          - Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri.

           - Cử tri bị xóa đăng ký thường trú hoặc xóa đăng ký tạm trú tại đơn vị hành chính cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 sau khi danh sách đã được niêm yết, cử tri đã có tên trong danh sách mà đến thời điểm phát phiếu lấy ý kiến bị Tòa án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì xóa tên khỏi danh sách cử tri.

3. Thời gian niêm yết danh sách cử tri: Từ ngày 27/2/2024 đến hết ngày 27/3/2024. Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã và NVH các xóm.

             4. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri: Từ ngày 28/3/2024 đến ngày 30/3/2024.

5. Hình thức lấy ý kiến cử tri: Việc lấy ý kiến cử tri theo hình thức phát phiếu lấy ý kiến các cử tri theo từng hộ gia đình (tại nhà của các chủ hộ gia đình), mỗi cử tri trong từng hộ gia đình cho ý kiến bằng việc đánh dấu X vào ô đồng ý (nếu nhất trí với nội dung Đề án) hoặc đánh dấu X vào ô không đồng ý (nếu không nhất trí với nội dung Đề án), sau đó ký tên và ghi rõ họ và tên theo mẫu lấy ý kiến cử tri.

Trên cơ sở tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri tại các xóm, UBND xã trình HĐND xã xem xét, ban hành Nghị quyết thông qua đề án (hoàn thành chậm nhất là ngày 02/4/2024); UBND xã hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND huyện thẩm định (hoàn thành chậm nhất là ngày 03/4/2024)./.


 

  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập