Xã Lưu Phương đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

         Với mục tiêu đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, thời gian qua xã Lưu Phương đã triển khai thực hiện, không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền; hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Xã Lưu Phương thực hiện chuyển đổi số gắn với nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

          Với phương châm: “Nhận thức” là quyết định, “người dân, doanh nghiệp” là trung tâm, “thể chế và công nghệ số” là động lực, “nền tảng số” là đột phá, “an toàn, an ninh thông tin” là then chốt, “chính quyền” là tiên phong. Để làm tốt công tác chuyển đổi số trên địa bàn, xã Lưu Phương đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch về chuyển đổi số trên địa bàn và đề ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng nội dung, giai đoạn để tập trung thực hiện. Song song với đó đầu tư, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đáp ứng nhu cầu công việc chuyên môn và phục vụ người dân; lắp đặt phòng họp trực tuyến. Cán bộ xã đều có máy tính để phục vụ công tác, UBND thực hiện chữ ký số. Toàn bộ khu vực hành chính xã được lắp đặt hệ thống mạng internet và wifi, giúp cán bộ, công chức truy cập thông tin, tài liệu phục vụ hội nghị mà không cần giấy tờ, hoặc thực hiện giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng. 100% văn bản đi, đến của cơ quan được xử lý qua môi trường mạng. 100% cán bộ, công chức xã có tài khoản phần mềm văn bản điều hành tác nghiệp phục vụ công việc.

Tại bộ phận một cửa UBND xã Lưu Phương, các thủ tục hành chính cấp xã gồm 122 thủ tục thuộc 14 lĩnh vực được niêm yết công khai, đầy đủ, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và hướng dẫn người dân về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận qua phần mềm một cửa điện tử của xã đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ nộp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%...100% văn bản đi, đến được xử lý, luân chuyển theo đúng quy định, không còn tình trạng tồn đọng văn bản chưa được xử lý; 100% hồ sơ và thủ tục hành chính cấp xã được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử theo đúng quy trình... Kết quả, trong 9 tháng năm 2023 đã tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến được 1282 hồ sơ (trong đó lĩnh vực Tư pháp - hộ tịch là 491 hồ sơ, hồ sơ lĩnh vực chứng thực: 711 hồ sơ,  hồ sơ lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 72 hồ sơ; Lĩnh vực người có công: 08 hồ sơ), không có hồ sơ trễ hạn.

          Cùng với hiện đại hóa trong giải quyết TTHC, xã Lưu Phương đã đẩy mạnh việc triển khai thu phí, lệ phí bằng các hình thức thanh toán trực tiếp, trực tuyến, cho tổ chức, công dân có nhu cầu thanh toán phí, lệ phí bằng tài khoản ngân hàng; góp phần bảo đảm tính minh bạch trong quá trình thu phí và lệ phí TTHC, tiết kiệm được chi phí in ấn, chi phí văn phòng phẩm.

Người dân thanh toán qua hình thức không dùng tiền mặt

          Trong thời gian tới xã Lưu Phương tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác chuyển đổi số; định hướng người dân, doanh nghiệp ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số, tham gia xây dựng chính quyền số; rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, các quy định trong lĩnh vực kinh tế số trên địa bàn xã, nhằm tạo môi trường giao dịch thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử./.

  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 57
  • Trong tuần: 1 474
  • Tất cả: 71826
Đăng nhập