Xã Lưu Phương tổ chức lấy ý kiến cử tri về nội dung Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Kim Sơn giai đoạn 2023-2025

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 26/2/2024 của UBND huyện về tổ chức lấy ý kiến cử tri nội dung Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc huyện Kim Sơn giai đoạn 2023 - 2025; Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 13/3/2024 của UBND huyện Kim Sơn về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Kim Sơn giai đoạn 2023-2025, từ ngày 28/3/2024 đến ngày 30/3/2024 tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn về nội dung Đề án.

Cử tri trên địa bàn xã đồng thuận cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước và nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Lưu Phương (có diện tích tự nhiên là 6,47 km2, đạt 30,8% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 8.636 người, đạt 108% so với tiêu chuẩn) vào thị trấn Phát Diệm (có diện tích tự nhiên là 1,05 km2, đạt 7,5% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 10.227 người, đạt 127,8% so với tiêu chuẩn) để quản lý. Góp phần tăng quy mô đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Hình ảnh tại các tổ lấy phiếu ý kiến cử tri trên địa bàn xã Lưu Phương

 

  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập