Công an chính quy về xã - bình yên về làng: Kỳ I: Tốp đầu toàn quốc về hoàn thành tổ chức Công an xã chính quy

Tại Ninh Bình, sau gần 5 năm thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc xây dựng công an xã chính quy đã đem lại những chuyển biến rõ rệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công an chính quy về xã - bình yên về làng: Kỳ I: Tốp đầu toàn quốc về hoàn thành tổ chức Công an xã chính quy

Công an chính quy về xã đã tích cực tuần tra, bám sát địa bàn, giữ vững ANTT cơ sở.

Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở". Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngày 20/1/2020, Ninh Bình đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an tại 100% xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Ngày 26/11/2021, hoàn thành việc công bố tổ chức Công an xã chính quy, công tác cán bộ tại 119/119 xã thuộc tỉnh Ninh Bình (là tỉnh thứ 14 trên toàn quốc hoàn thành tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy, vượt kế hoạch 6 tháng).

Ninh Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện (2 thành phố, 6 huyện), 143 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn. Trước khi thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã chính quy, Ninh Bình có 128 xã, thị trấn, trong đó đã triển khai lực lượng công an chính quy tại 6 thị trấn theo mô hình tổ chức như công an phường; còn lại 122 xã, thị trấn bố trí lực lượng công an xã bán chuyên trách vì vậy chất lượng đảm bảo ANTT cơ sở chưa cao, do lực lượng này chưa được đào tạo chuyên sâu, hoạt động còn mang tính hành chính đơn thuần, thiếu vũ trang, chưa đủ sức tham mưu và trực tiếp giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT tại cơ sở.

Chưa kể, công an bán chuyên trách là người địa phương nên thường xuyên bị chi phối bởi người trong dòng họ, người quen, không xử lý được các vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, do khoảng cách vị trí địa lý, tại một số huyện miền núi, vùng biển nằm xa trung tâm nên việc giải quyết các vụ việc phát sinh không kịp thời, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế đặt ra.

Xây dựng Công an xã chính quy là chủ trương rất "trúng" và "đúng", phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, đảm bảo cho người dân được thụ hưởng một xã hội an toàn. Vì vậy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đặc biệt quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện.

Gần 5 năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, bảo đảm đúng mục tiêu, lộ trình, số lượng, chất lượng đề ra.

Cụ thể như: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 17 - CT/TU về tăng cường lãnh đạo đối với công tác tăng cường công an chính quy phụ trách xã, thị trấn về ANTT; UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã... Trong đó, yêu cầu lực lượng Công an cùng các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ; từ đó đã khơi dậy và phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác điều động công an chính quy về xã.

Công an chính quy về xã bình yên về làng
Công an xã Thượng Kiệm nhắc nhở nhân dân bày bán hàng hóa đúng vị trí, đảm bảo hành lang an toàn giao thông.

 

Là đơn vị nòng cốt trong thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã chính quy, với quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động xây dựng lộ trình khoa học, phù hợp theo từng giai đoạn để thực hiện. Tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương bàn các giải pháp, thống nhất để thực hiện. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nguồn cán bộ và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ cho công an chính quy về xã.

 Nhằm phát huy tối đa năng lực, sở trường của từng cán bộ, chiến sĩ về công tác tại địa bàn cơ sở, quá trình thực hiện, Công an tỉnh đã rà soát, lập danh sách cán bộ, chiến sĩ có năng lực, trình độ, kinh nghiệm để bố trí cho công an các xã, ưu tiên các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Cùng với đó, Công an tỉnh chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng; có cơ chế, chính sách quan tâm, động viên đối với cán bộ đi cơ sở nhằm giúp cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ đó đã tạo sự thống nhất cao về nhận thức từ cấp ủy, lãnh đạo, đến cán bộ, chiến sỹ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đưa lực lượng công an chính quy về xã. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ hiểu, ủng hộ và vui vẻ chấp hành các quyết định của tổ chức. Đặc biệt, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã viết đơn tình nguyện về cơ sở, sẵn sàng góp sức mình bảo vệ bình yên của nhân dân.

Với cách triển khai xây dựng bài bản, hiện nay cơ cấu, tổ chức bộ máy của lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh ngày càng được củng cố, tăng cường.

Đến thời điểm này, Công an tỉnh đã bố trí 732 đồng chí Công an chính quy tại 100% xã, thị trấn, đạt tỷ lệ 5,81 Công an chính quy/xã, thị trấn. Trong đó: Trưởng Công an xã, thị trấn 124 đồng chí; Phó Trưởng Công an xã, thị trấn 129 đồng chí; cán bộ 479 đồng chí; đảm bảo mỗi xã, thị trấn có ít nhất 5 công an chính quy.

Đa phần công an chính quy đều có chuyên môn nghiệp vụ, được bố trí địa bàn phù hợp năng lực công tác, lĩnh vực chuyên môn, được đào tạo và đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ công an xã nên việc xử lý các tình huống tại cơ sở đảm bảo kịp thời, đạt hiệu quả cao hơn hẳn so với trước khi bố trí công an chính quy.

Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Việc bố trí công an xã, thị trấn chính quy là rất cần thiết, đã giúp giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh tại cơ sở, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo, ổn định ANTT địa bàn. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ được cọ xát thực tế, rèn luyện và trưởng thành, giúp Công an tỉnh, Công an huyện đào tạo được nguồn cán bộ, chiến sĩ chất lượng. 

Bài, ảnh: Kiều Ân
 

⇒ Kỳ II: Nguyện vì nhân dân phục vụ

⇒ Kỳ III: "Luồng gió mới" trong đảm bảo ANTT ở cơ sở

⇒ Kỳ IV: Xây dựng lực lượng Công an xã đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 211
  • Trong tuần: 1 628
  • Tất cả: 71980
Đăng nhập