Động lực giúp cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ
Tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XV đã xem xét thông qua nghị quyết liên quan đến chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Điều đó thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với đội ngũ này, qua đó góp phần động viên, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn thực hiện tốt hơn nhiệm vụ ở địa phương.

Dù mức phụ cấp còn thấp, song nhiều cán bộ không chuyên trách ở cấp thôn,
vẫn luôn nhiệt huyết công tác để đồng hành cùng nông dân địa phương phát triển kinh tế.
Trong ảnh: cán bộ xã Khánh Trung (Yên Khánh) thăm mô hình phát triển cây vụ đông của đồng chí Trưởng thôn 12.

Hiện nay, chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn và người trực tiếp tham gia vào công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết số 118/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh. Theo đó, tổng số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh là 1.120 người (thấp hơn 284 người so với quy định); 3.323 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (thấp hơn 1.714 người so với quy định) và 5.405 người trực tiếp tham gia vào công việc ở thôn, tổ dân phố (thấp hơn so với quy định là 2.958 người). Việc bố trí kiêm nhiệm đã làm giảm đáng kể số lượng người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia vào công việc ở thôn, tổ dân phố, nhưng vẫn giữ nguyên chức danh và đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định riêng đặc thù của từng ngành, từng tổ chức. 

Tuy nhiên, mức phụ cấp đối với đội ngũ này còn thấp, chưa thực sự tương xứng với khối lượng công việc và yêu cầu của đời sống. Do vậy, để đảm bảo chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy mô, khối lượng công việc, đáp ứng mong muốn của cử tri, trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh, tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về "Quy định chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình". Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Đây là một tin vui đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Theo đó, Nghị quyết quy định người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có 12 chức danh (tăng 1 chức danh so với quy định hiện tại- chức danh nhân viên Văn phòng Đảng ủy). Nghị quyết cũng quy định mỗi người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được kiêm nhiệm không quá 2 chức danh. Người kiêm nhiệm chức danh phải có đủ năng lực, trình độ, sở trường, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh đảm nhiệm. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức hỗ trợ của chức danh kiêm nhiệm…


Một buổi sinh hoạt  của Chi bộ phố Bình Khang, phường Ninh Khánh (thành phố Ninh Bình).

Ông Hoàng Quang Vinh, Tổ trưởng Tổ dân phố Bình Khang, phường Ninh Khánh (thành phố Ninh Bình) chia sẻ: Hơn 20 năm tham gia đảm nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ rồi Tổ trưởng Tổ dân phố Bình Khang, tôi nhận thấy mặc dù mức phụ cấp của các chức danh này đã được xem xét điều chỉnh 3 lần nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Bởi hiện nay, với khối lượng công việc ở khu dân cư khá nhiều, nhất là việc tuyên truyền, vận động và tổ chức triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên đòi hỏi cán bộ ở cơ sở phải dành nhiều thời gian, tâm sức và phải thường xuyên có mặt ở nơi cư trú để kịp thời tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, vì mức phụ cấp chưa đảm bảo cho cuộc sống, nên nhiều cán bộ không chuyên trách ở cấp cơ sở buộc phải đi làm thêm các công việc khác, do vậy chất lượng và hiệu quả công việc nhiều khi không được như mong muốn. Việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về quy định số lượng, mức hỗ trợ cho từng chức danh theo hướng tăng hơn so với quy định hiện hành là rất đúng, trúng, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi, yên tâm công tác, tận tâm cống hiến.

Việc bổ sung thêm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và tăng phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp thôn, tổ dân phố là động lực quan trọng để cán bộ làm việc ở cơ sở yên tâm công tác hơn. Ông Đinh Quang Khương, Tổ trưởng Tổ dân phố 8, phường Vân Giang (thành phố Ninh Bình) cho biết: Tôi đánh giá cao việc HĐND tỉnh ban hành nghị quyết, đây thực sự là tin vui đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn, tổ dân phố. Đặc biệt, tới đây khi các địa phương thực hiện chủ trương sáp nhập các tổ dân phố, việc ban hành Nghị quyết giúp cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cấp thôn có thêm động lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dự kiến, khi thực hiện Nghị quyết "Quy định chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình", kinh phí chi cho người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố toàn tỉnh sẽ tăng hơn 78 tỷ đồng mỗi năm. Nghị quyết được kỳ vọng sẽ giúp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, tổ dân phố yên tâm công tác, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở.

nguồn: Mai Lan/baoninhbinh.org.vn

https://baoninhbinh.org.vn/dong-luc-giup-can-bo-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-cap-thon/d2023121309538349.htm

  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập